Panattoni
    • Budowa: Panattoni
    • Miejscowość: Jaryszki
    • Generalny wykonawca: Goldbeck
    • Powierzchnia: 46 000m2